DANH SÁCH HANG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 31-12 ĐẾN 10 THÁNG 1)-

DANH SÁCH HANG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 31-12 ĐẾN 10 THÁNG 1)-

banner trai 2
DANH SÁCH HANG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 31-12 ĐẾN 10 THÁNG 1)
(11:37 13/01/2016)

Những ngày đầu tháng 1 năm 2016,tin vui liên tục đến vá»›i các khách hàng ,đặc biệt là các khách hàng đến từ vùng Đông Bắc của tổ quốc: Lạng SÆ¡n.Mặc dù giải thưởng cao nhất trị giá 1 tá»· đồng thuá»™c về 1 khách hàng tại Hà Ná»™i nhÆ°ng vá»›i số lượng 4 khách hàng từ Lạng SÆ¡n trúng thưởng từ 200 triệu đồng cho đến 400 triệu đồng Ä‘ã cho thấy tuần qua là 1 tuần may mắn giành cho các khách hàng từ Lạng SÆ¡n.Bên cạnh Ä‘ó còn có các khách hàng đến từ Thái Bình ,Quảng Ninh..Sau Ä‘ây là chi tiết danh sách khách hàng trúng thưởng tuần từ 31 tháng 12 đến 10 tháng 1 năm 2016:

STT

Họ tên

Địa chỉ

Ngày mở thưởng

Giá trị giải thưởng

1

Ông Chu Văn Hồng

Lạng Sơn

31/12/2015

      200 triệu đồng

2

Ông Trịnh Văn Thanh

Lạng Sơn

31/12/2015

400 triệu đồng

3

Bà VÅ© Thị Minh Tâm

Lạng Sơn

31/12/2015

200 triệu  Ä‘ồng

4

Ông Nguyá»…n Minh DÆ°Æ¡ng

Hà Ná»™i

26/12/2015

200 triệu đồng

5

Ông Phạm Văn Quyền

Hà Ná»™i

03/01/2016

1 tá»·  Ä‘ồng

6

Bà Mã Thị Mỹ Tâm

Lạng Sơn

31/12/2015

200 triệu đồng

7

 

Thái Bình

01/01/2016

1 tỷ đồng

8

Ông Nguyá»…n Thế Quang

Hà Ná»™i

02//01/2016

80 triệu đồng

9

Bà DÆ°Æ¡ng Thị Phong

Hà Ná»™i

02/01/2016

20 triệu đồng

10

Ông Nguyá»…n Minh Đăng

Hà Ná»™i

04/01/2016

100 triệu đồng

11

Bà Nguyá»…n Thị Thanh Thủy

Quảng Ninh

06/01/2016

400 triệu đồng

12

Ông Lại Xuân Toàn

Quảng Ninh

05/01/2016

100 triệu đồng

 

          ( Nguồn Công ty XSKT Thủ Ä‘ô )

vietlott