DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 08 ĐẾN 14 THÁNG 12)-

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 08 ĐẾN 14 THÁNG 12)-

banner trai 2
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 08 ĐẾN 14 THÁNG 12)
(10:27 16/12/2015)

Tuần qua không phải là 1 tuần có nhiều khách hàng trúng thưởng,nhÆ°ng ngược lại trị giá các giải thưởng là rất cao,Ä‘ó là 1 khách hàng ở Quảng Ninh trúng 1 tá»· đồng.Đặc biêt 1 khách hàng may mắn có há»™ khẩu thường trú tại Thanh Hóa Ä‘ã trúng 3 tá»· đồng,1 số tiền rất lá»›n mà công ty XSKT Thủ Ä‘ô luôn mong muốn tuần nào cÅ©ng có khách hàng may mắn nhÆ° vậy.Sau Ä‘ây là chi tiết danh sách khách hàng trúng thưởng tuần qua:

 

 

STT

Họ tên

Địa chỉ

Ngày mở thưởng

Giá trị giải thưởng

1

Ông Nguyá»…n Văn Khái

Điện Biên

03/12/2015

      1 tá»· đồng

2

Bà Triệu Thị Hằng

Thanh Hóa

09/12/2015

3 tỷ đồng

3

Bà Nguyá»…n HÆ°Æ¡ng Thảo

Quảng Ninh

08/12/2015

300 triệu  Ä‘ồng

4

Ông Phạm VÅ© Khê

Hà Ná»™i

10/12/2015

100 triệu đồng

5

Ông Nguyá»…n Đăng Minh

Hà Ná»™i

11/12/2015

200 triệu đồng

 

                        ( Nguồn Công ty XSKT Thủ Ä‘ô )

vietlott