DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 1 ĐẾN 11 THÁNG 4 NĂM 2016)-

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 1 ĐẾN 11 THÁNG 4 NĂM 2016)-

banner trai 2
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 1 ĐẾN 11 THÁNG 4 NĂM 2016)
(10:07 20/04/2016)

Những ngày đầu tháng 4 là những ngày đầy may mắn vá»›i các khách hàng tham gia mua vé số khi Ä‘ã có rất nhiều khách hàng trúng các giải thưởng có giá trị.Trong Ä‘ó có má»™t khách hàng ở Hải Phòng Ä‘ã may mắn trúng 3 tá»· đồng,khách hàng trúng giải thưởng nhỏ nhất cÅ©ng là 20 triệu đồng,Ä‘ó là các khách hàng ở Nghệ An và Quảng Ninh.Sau Ä‘ây là danh sách chi tiết khách hàng trúng thưởng:

STT

Họ tên

Địa chỉ

Ngày mở thưởng

Giá trị giải thưởng

1

 

HÆ°ng Yên

2/4/2016

      100 triệu đồng

2

 

Hải Phòng

27/3/2016

40 triệu đồng

3

 

Hải Phòng

3/4/2016

3 tỷ đồng

4

Ông Nguyá»…n Thị Minh Tâm

Hà Ná»™i

2/4/2016

200 triệu đồng

5

 

Nghệ An

30/3/2016

20 triệu  Ä‘ồng

6

Ông Phạm Văn Cường

Quảng Ninh

1/4/2016

20 triệu đồng

7

 

Yên Bái

4/4/2016

60 triệu đồng

8

Bà Nguyá»…n Thị Bảy

Lai Châu

28/3/2016

200 triệu đồng

9

Ông Nguyá»…n Hữu Tùng

Lai Châu

28/3/2016

40 triệu đồng

10

Ông Nguyá»…n Minh Nghiá»…n

Quảng Ninh

10/3/2016

200 triệu đồng

11

Bà Lê Thị Minh

Hà Ná»™i

5/4/2016

50 triệu đồng

 

          ( Nguồn công ty XSKT thủ Ä‘ô )

vietlott