DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 14 ĐẾN 31 THÁNG 3 NĂM 2016 )-

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 14 ĐẾN 31 THÁNG 3 NĂM 2016 )-

banner trai 2
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 14 ĐẾN 31 THÁNG 3 NĂM 2016 )
(11:38 05/04/2016)

Tuần qua là 1 tuần may mắn khi có tá»›i 2 khách hàng trúng 3 tá»· đồng.Sau Ä‘ây là danh sách chi tiết:

STT

Họ tên

Địa chỉ

Ngày mở thưởng

Giá trị giải thưởng

1

Bà Trần Thị Đào

Quảng Ninh

17/3/2016

                400 triệu đồng

2

Bà Nguyá»…nT Thúy Hoa

Hà Ná»™i

18/3/2016

50 triệu đồng

3

 

VÄ©nh Phúc

16/3/2016

20 triệu  Ä‘ồng

4

Ông Nguyá»…n Viết Hùng

Hà Ná»™i

18/3/2016

1 tỷ đồng

5

Ông Nguyá»…n Viết Hùng

Hà Ná»™i

18/3/2016

100 triệu  Ä‘ồng

6

Bà Trần Thị Lan

Tuyên Quang

14/3/2016

40 triệu đồng

8

Bà Trần Thị Tuyết

Hà Ná»™i

20/3/2016

3tỷ đồng

9

Ông Phan Văn Nam

Ninh Bình

22/3/2016

150 triệu đồng

10

Ông Trần Văn Đại

Hà Ná»™i

22/3/2016

100 triệu đồng

11

 

HÆ°ng Yên

25/3/2016

20 triệu đồng

12

Ông Nguyá»…n Ngọc HÆ°ng

Hà Ná»™i

26/3/2016

 1 tá»· đồng

13

Bà Nguyá»…n Thị Kiên

Hà Ná»™i

26/3/2016

40 triệu đồng

14

Ông Nguyá»…n Quốc Cường

Hà Ná»™i

28/3/2016

3 tỷ triệu đồng

15

 

Bắc Giang

29/3/2016

60 triệu đồng

16

 

Nghệ An

30/3/2016

60 triệu đồng

17

Ông Đỗ Việt Tiến

Quảng Ninh

31/3/2016

3 tỷđồng

  

    ( Nguồn Công ty XSKT Thủ Ä‘ô )

vietlott