DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 19 THÁNG 2 ĐẾN 3 THÁNG 3 NĂM 2016)-

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 19 THÁNG 2 ĐẾN 3 THÁNG 3 NĂM 2016)-

banner trai 2
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 19 THÁNG 2 ĐẾN 3 THÁNG 3 NĂM 2016)
(11:17 05/04/2016)

Tuần vừa qua Ä‘ã có nhiều khách hàng trúng thưởng vá»›i giải thưởng cao nhất lên đến 3,3 tá»· đồng.Sau Ä‘ây là danh sách chi tiết:

STT

Họ tên

Địa chỉ

Ngày mở thưởng

Giá trị giải thưởng

1

Ông Trịnh Ngọc Quyến

Bắc Kan

22/2/2016

      600 triệu đồng

2

Ông Nguyá»…n Văn Thiềng

Hà Ná»™i

21/2/2016

2,8 tỷđồng

3

Bà DÆ°Æ¡ng Thị Thu HÆ°Æ¡ng

Hà Ná»™i

21/2/2016

200 triệu  Ä‘ồng

4

Bà LÆ°u Thu HÆ°Æ¡ng

Hà Ná»™i

6/2/2016

50 triệu đồng

5

Ông Nguyá»…n Trọng NghÄ©a

Hòa Bình

22/2016

200 triệu  Ä‘ồng

6

Ông Nguyá»…n Trung Hiếu

Hà Ná»™i

19/2/2016

160 triệu đồng

7

Bà Lê Thị Tuyết Lan

Hà Ná»™i

23/2/2016

    20 triệu đồng

8

Ông Trần Văn Đại

Hà Ná»™i

23/2/2016

300 triệu đồng

9

Bà DÆ°Æ¡ng Thu Hiền

Hà Ná»™i

23/2/2016

200 triệu đồng

10

Ông Luyện Quốc Hùng

Hà Ná»™i

23/2/2016

50 triệu đồng

11

Ông Nguyá»…n Văn Hãn

Hà Ná»™i

24/2/2016

3tỷ triệu đồng

12

Ông VÅ© Hoa Hiền

Hà Ná»™i

23/2/2016

250 triệu đồng

13

Ông Kiều Đại Đoàn

Hà Ná»™i

25/2/2016

400 triệu đồng

14

Ông Đoàn Bá VÆ°Æ¡ng

Quảng Ninh

29/2/2016

200 triệu đồng

15

Ông Nguyá»…n Quốc Toản

Hà Ná»™i

21/2/2016

100 triệu đồng

16

Bà LÆ°Æ¡ng Thị Loan

Lạng Sơn

1/3/2016

50 triệu đồng

17

Ông Nguyá»…n SÆ¡n Tùng

VÄ©nh Long

1/3/2016

20 triệu đồng

18

Ông Nguyá»…n SÆ¡n Tùng

VÄ©nh Long

1/3/2016

1 tỷđồng

19

Bà Hà Thị Liên

Hà Ná»™i

2/3/2016

3,3 tỷđồng

20

 

Lào Cai

3/3/2016

20 triệu đồng

  ( Nguồn Công ty XSKT thủ Ä‘ô )

vietlott