DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 30 THÁNG 11 ĐẾN 07 THÁNG 12)-

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 30 THÁNG 11 ĐẾN 07 THÁNG 12)-

banner trai 2
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 30 THÁNG 11 ĐẾN 07 THÁNG 12)
(11:07 09/12/2015)

Tuần qua số lượng khách hàng trúng thưởng và giải thưởng so vá»›i các tuần trÆ°á»›c là khá khiêm tốn.Số tiền trúng thưởng cao nhất thuá»™c về má»™t khách hàng ở Hà TÄ©nh vá»›i số tiền là 600 triệu đồng,có hai khách hàng trúng 400 triệu đồng và số tiền thấp nhất là 20 triệu đồng thuá»™c về má»™t khách hàng ở Quảng Ninh và Hà Giang.DÆ°á»›i Ä‘ây là chi tiết danh sách khách hàng trúng thưởng tuần từ 30 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12 năm 2015:

 

STT

Họ tên

Địa chỉ

Ngày mở thưởng

Giá trị giải thưởng

1

Ông Nguyá»…n Văn Uyển

Quảng Ninh

28/11/2015

      40 triệu đồng

2

 

Hà TÄ©nh

28/11/2015

600 triệu đồng

3

 

Nghệ An

29/11/2015

200 triệu  Ä‘ồng

4

Ông Nguyá»…n Thế Hoan

Quảng Ninh

28/11/2015

20 triệu đồng

5

Ông Phạm Duy Tuấn

Hà Ná»™i

01/12/2015

100 triệu đồng

6

 

Hải Phòng

18/11/2015

400 triệu đồng

7

 

Hải Dương

27/11/2015

200 triệu đồng

8

Bà Đinh Thị Hoa

Hà Giang

03//12/2015

20 triệu đồng

9

Bà Đào Công Toàn

Bắc Ninh

04/12/2015

400 triệu đồng

 

 

                              ( Nguồn Công ty XSKT thủ Ä‘ô )

vietlott