DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 6 ĐẾN 18 THÁNG 2 NĂM 2016)-

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 6 ĐẾN 18 THÁNG 2 NĂM 2016)-

banner trai 2
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 6 ĐẾN 18 THÁNG 2 NĂM 2016)
(10:59 05/04/2016)

Tuần qua có nhiều khách hàng trúng thưởng vá»›i giải thưởng lá»›n nhất lên đến 1,2 tá»· đồng.Sau Ä‘ây là danh sách chi tiết:

STT

Họ tên

Địa chỉ

Ngày mở thưởng

Giá trị giải thưởng

1

Ông Phạm Hồng Điệp

Hà Ná»™i

2/2/2016

      40 triệu đồng

2

Ông Trần Văn Đại

Hà Ná»™i

3/2/2016

200 triệu đồng

3

Ông Nguyá»…n Quốc Tốn

Nam Định

4/2/2016

600 triệu  Ä‘ồng

4

Bà Phạm Thị Dung

Nam Định

4/2/2016

200 triệu đồng

5

Ông Đỗ Văn Ngọc

Hà Ná»™i

4/2/2016

60 triệu  Ä‘ồng

6

Ông Hoàng Ngọc Kiểm

Hà Ná»™i

4/2/2016

20 triệu đồng

7

Ông Trần Văn Đại

Hà Ná»™i

5/2/2016

    50 triệu đồng

8

Ông Đỗ Hoàng Quyên

Hà Ná»™i

6/2/2016

100 triệu đồng

9

Bà Đỗ Lan Anh

Hà Ná»™i

11/2/2016

60 triệu đồng

10

Ông Lê Đoàn Cẩm PhÆ°Æ¡ng

Hà Ná»™i

13/2/2016

40 triệu đồng

11

Ông Trần Văn Đại

Hà Ná»™i

13/2/2016

1 tỷ triệu đồng

12

 

Yên Bái

11/2/2016

200 triệu đồng

13

 

Hải Dương

14/2/2016

300 triệu đồng

14

Ông VÅ© Hồng Qúy

Hà Ná»™i

11/2/2016

40 triệu đồng

15

Bà Nguyá»…n Thị Mỹ Ngà

Hà Ná»™i

13/2/2016

140 triệu đồng

16

Ông Nguyá»…n Văn Nhã

Hà Ná»™i

11/2/2016

100 triệu đồng

17

Ông Nguyá»…n Văn Nhã

Hà Ná»™i

6/2/2016

200 triệu đồng

18

Bà Trần Thị Kim Điệp

Hà Ná»™i

6/2/2016

400 triệu đồng

19

Bà Trần Thị Kim Điệp

Hà Ná»™i

6/2/2016

50 triệu đồng

20

 

Yên Bái

6/2/2016

20 triệu đồng

21

 

Bắc Giang

6/2/2016

200 triệu đồng

22

 

Hải Dương

6/2/2016

20 triệu đồng

23

Ông Nguyá»…n Thanh Tú

Hà Ná»™i

11/2/2016

50 triệu đồng

24

Ông Trần Văn Đại

Hà Ná»™i

16/2/2016

300 triệu đồng

25

 

Yên Bái

 

100 triệu đồng

26

Ông Nguyá»…n Anh Tuấn

Quảng Ninh

15/2/2016

200 triệu đồng

27

 

Bắc Giang

17/2/2016

100 triệu đồng

28

 

Nghệ An

16/2/2016

200 triệu đồng

 

 

Bắc Giang

17/2/2016

1,2 tỷ đồng

29

Bà Phạm Thị Huệ

Hà Nam

18/2/2016

1 tỷ đồng

 

Nguồn : Cty XSKT thủ Ä‘ô

vietlott