Video clip-Video clip

Video clip-Video clip

banner trai 2
VIDEO QUAY THƯỞNG TRIỆU PHÚ SỐ NGÀY 09 THÁNG 11
(20:56, 09/11/2015)

ChÆ°Æ¡ng trình TRIỆU PHÚ SỐ tuần thứ 6 từ bắt đầu từ 18h15p ngày 2 tháng 11 đến 18h15p ngày 9 tháng 11 Ä‘ã phát Ä‘i tổng cá»™ng 125.695 mã số dá»± thưởng.Và thuê bao 01693xxx433 sở hữu mã M1.07941 là thuê bao may mắn trúng giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng và đồng hồ thông minh Tadi.DÆ°á»›i Ä‘ây là những hình ảnh về buổi quay thưởng giải đặc biệt chÆ°Æ¡ng trình TRIỆU PHÚ SỐ tuần thứ 6 tại trường quay S4 - Đài TH KTS VTC:

VIDEO QUAY THƯỞNG TRIỆU PHÚ SỐ NGÀY 2 THÁNG 11
(18:38, 02/11/2015)

Thời tiết Ä‘ã se lạnh ,ngồi trÆ°á»›c màn hình kênh VTC9 Ä‘ón xem buổi quay thưởng XSMB hàng ngày lại càng tiện lợi,đồng thời nhắn tin KQ gá»­i 8797 niềm vui của quý khách hàng càng được nhân lên khi Ä‘ây là phÆ°Æ¡ng thức đểtham gia chÆ°Æ¡ng trình TRIỆU PHÚ SỐ và rinh về các món quà đặc biệt.ChÆ°Æ¡ng trình TRIỆU PHÚ SỐ tuần thứ 5 Ä‘ã phát Ä‘i tổng cá»™ng 92.794 mã số cho những khách hàng Ä‘ã nhắn tin KQ gá»­i 8797 kể từ 18h15p ngày 26 tháng 10 đến 18h15p ngày 2 tháng 11.Và số thuê bao 0904xxx357 sở hữu mã số M1.70143 là khách hàng Ä‘ã may mắn trúng giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng và đồng hồ thông minh Tadi.Sau Ä‘ây là hình ảnh chi tiết về buổi mở thưởng giải đặc biệt chÆ°Æ¡ng trình TRIỆU PHÚ SỐ tuần thứ 5:

VIDEO QUAY THƯỞNG TRIỆU PHÚ SỐ NGÀY 26 THÁNG 10
(18:42, 26/10/2015)

Những ngày cuối tháng 10,số lượng khách hàng tham gia nhắn tin KQ gá»­i 8797 tham gia chÆ°Æ¡ng trình khuyến mại TRIỆU PHÚ SỐ càng lúc càng nhiều.Tuần thứ 4 bắt đầu từ 18h15p ngày 19 tháng 10 đến 18h15p ngày 26 tháng 10 Ä‘ã có tổng cá»™ng 68.155 mã số được chÆ°Æ¡ng trình phát ra.Và thuê bao số 0987xxx167 sở hữu mã số M1 30821 chính là thuê bao Ä‘ã may mắn trúng giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng,cùng đồng hồ thông minh Tadi.Sau Ä‘ây là những hình ảnh của buổi mở thưởng giải đặc biệt chÆ°Æ¡ng trình TRIỆU PHÚ SỐ tuần thứ 4:

VIDEO QUAY THƯỞNG TRIỆU PHÚ SỐ NGÀY 19 THÁNG 10
(18:37, 19/10/2015)

Giải đặc biệt chÆ°Æ¡ng trình TRIỆU PHÚ SỐ đợt 3 giành cho các khách hàng Ä‘ã nhắn tin từ 18h15p ngày 12 tháng 10 đến 18h15p ngày 19 tháng 10.Tuần qua Ä‘ã có tổng cá»™ng 72.523 mã số được phát ra.Và mã số giải đặc biệt của chÆ°Æ¡ng trình TRIỆU PHÚ SỐ đợt 3 là M1.64102.Khách hàng có số thuê bao 01252xxx175 là người may mắn trúng giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng và đồng hồ thông minh Tadi.Sau Ä‘ây là VIDEO quay thưởng:

VIDEO QUAY THƯỞNG "TRIỆU PHÚ SỐ" NGÀY 12/10/2015
(18:54, 12/10/2015)

Tuần qua Ä‘ã có tổng cá»™ng 128.714 mã số chÆ°Æ¡ng trình Triệu Phú Số được phát ra tính từ 18h15p ngày 5 tháng 10 đến 18h15p ngày 12 tháng 10.Giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng và đồng hồ Tadi Ä‘ã thuá»™c về thuê bao 0906xxx879 sở hữu có mã số là M1.69945.Sau Ä‘ây hình ảnh chi tiết về buổi quay thưởng :

VIDEO QUAY THƯỞNG "TRIỆU PHÚ SỐ" NGÀY 09/10/2015
(11:41, 12/10/2015)

Đã có 177.857 mã số Ä‘ã được phát ra cho các khách hàng nhắn tin KQ gá»­i 8797 từ 18h15p ngày 28 tháng 9 đến 18h15p ngày 5 tháng 10.Chủ nhân của giải đặc biệt số 1 chÆ°Æ¡ng trình TRIỆU PHÚ SỐ là thuê bao nào chúng ta cùng đến vá»›i những hình ảnh sau Ä‘ây:

TVC TRIỆU PHÚ SỐ
(15:17, 18/09/2015)

Hãy tham gia chÆ°Æ¡ng trình TRIỆU PHÚ SỐ bằng cách nhắn tin KQ gá»­i 8797 để nhận 10 mã tham gia dá»± thưởng và KQXSMB 15 ngày liên tiếp.Đón xem buổi quay thưởng trá»±c tiếp vào lúc 18h25p thứ 2 hàng tuần trên kênh VTC9 Letsviet

vietlott