KETQUAVIET.VN - Cổng thông tin xổ số chính thống lá»›n nhất Việt Nam!-Sổ kết quả

KETQUAVIET.VN - Cổng thông tin xổ số chính thống lá»›n nhất Việt Nam!-Sổ kết quả

banner trai 2
Biên độ ngày muốn xem: Khoảng ngày muốn xem:

Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 21/09/2017 Đầu số Đuôi số
Đặc biệt 89470 0 9
Giải nhất 63771 1 2,5,8
Giải nhì 22096 87186 2 2,5,8,8
Giải Ba 52868 57428 11649 3
32912 63473 57657 4 0,3,6,9
Giải Tư 6954 0125 6186 7666 5 2,4,7
Giải Năm 4128 2892 8818 6 6,8
5240 6209 5292 7 0,1,3
Giải Sáu 243 852 522 8 6,6,9
Giải Bảy 46 15 89 91 9 1,2,2,6
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/09/2017 Đầu số Đuôi số
Đặc biệt 07873 0
Giải nhất 59472 1 0,2
Giải nhì 89795 29700 2 1,1
Giải Ba 65810 85183 80242 3 2,5
49512 96035 55050 4 2,5,5
Giải Tư 1677 4321 6545 8887 5 0,0
Giải Năm 0872 4060 4191 6 0,2,5
7732 9562 9499 7 2,2,3,6,7
Giải Sáu 145 221 165 8 3,7
Giải Bảy 50 95 97 76 9 1,5,5,7,9
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/09/2017 Đầu số Đuôi số
Đặc biệt 68546 0 6,8,9
Giải nhất 02071 1 1,2,3,4,7,8
Giải nhì 91775 71254 2 5,6
Giải Ba 03608 83154 95409 3 4
27068 66806 88990 4 6,9
Giải Tư 0934 4449 1586 5011 5 4,4
Giải Năm 3774 0512 5726 6 7,8,9,9
6913 1017 7769 7 1,4,5
Giải Sáu 825 367 700 8 6
Giải Bảy 14 69 98 18 9 0,8
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 18/09/2017 Đầu số Đuôi số
Đặc biệt 58601 0 1,5,6,6,8
Giải nhất 01065 1 0,2,5,5
Giải nhì 77469 39108 2 1,2
Giải Ba 41696 30033 16039 3 0,3,7,9
02751 65330 24921 4
Giải Tư 0681 3372 3812 0506 5 1,6
Giải Năm 8605 6956 2015 6 1,5,9
2097 6372 5389 7 2,2
Giải Sáu 106 461 410 8 1,3,9
Giải Bảy 83 22 37 15 9 6,7
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 17/09/2017 Đầu số Đuôi số
Đặc biệt 94612 0 1
Giải nhất 05874 1 1,2,5
Giải nhì 24790 20095 2 4,7,9
Giải Ba 57500 30715 12324 3 0,0,2,7
43840 50844 36001 4 0,3,3,4,5,7
Giải Tư 7288 2030 5529 9011 5 5
Giải Năm 2576 3081 7532 6 3
6643 3643 2347 7 4,6
Giải Sáu 227 330 645 8 1,8
Giải Bảy 63 37 92 55 9 0,2,5
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 16/09/2017 Đầu số Đuôi số
Đặc biệt 38485 0 4,7
Giải nhất 58836 1 0,1,4
Giải nhì 14830 51566 2 3,6
Giải Ba 67145 63932 27591 3 0,0,1,2,6,9
92710 92011 59404 4 3,4,4,5
Giải Tư 6492 6523 0714 2407 5 1
Giải Năm 8092 9375 6730 6 6
7990 7643 1944 7 5
Giải Sáu 839 651 931 8 1,5
Giải Bảy 44 81 91 26 9 0,1,1,2,2
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 15/09/2017 Đầu số Đuôi số
Đặc biệt 66956 0 1,1,2,7,8
Giải nhất 37201 1 3,4,5
Giải nhì 46333 20813 2
Giải Ba 62258 26714 71492 3 3,9
57274 90290 94373 4
Giải Tư 9002 4192 7508 6553 5 3,4,4,6,8
Giải Năm 7363 5754 2176 6 3
6939 7900 9684 7 3,4,6,7,7
Giải Sáu 607 377 277 8 4,9
Giải Bảy 01 89 15 54 9 0,2,2
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 14/09/2017 Đầu số Đuôi số
Đặc biệt 42140 0 1,1,3
Giải nhất 87660 1 5,9
Giải nhì 75019 31394 2 0,5,8
Giải Ba 57036 27948 41855 3 0,5,6
77125 41070 98551 4 0,8
Giải Tư 6876 9798 2679 6455 5 1,5,5,5,9
Giải Năm 7428 5659 7198 6 0,1
7115 4903 7035 7 0,6,9
Giải Sáu 620 955 201 8
Giải Bảy 01 95 61 30 9 4,5,8,8
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 13/09/2017 Đầu số Đuôi số
Đặc biệt 64060 0 4,6
Giải nhất 77124 1 2,8
Giải nhì 10057 66512 2 4,4,4
Giải Ba 67988 35206 58389 3 4,8,9
82060 19839 27969 4 0
Giải Tư 5295 2557 6540 8718 5 7,7,9
Giải Năm 8724 4795 4399 6 0,0,2,9,9
3662 3259 5534 7 3
Giải Sáu 238 399 724 8 2,8,9
Giải Bảy 82 04 69 73 9 5,5,9,9
vietlott