Sổ Mơ - giải mộng chiêm bao-

Sổ Mơ - giải mộng chiêm bao-

banner trai 2
Sổ Mơ - giải mộng chiêm bao
(14:34 16/03/2015)

 

STT

Tên giấc mÆ¡

Bộ số tương ứng

1

Ân ái

25 - 75

2

Ä‚n cá to

05 - 60

3

Ăn cắp xe đạp

34

4

Ä‚n chay

86 - 85

5

Ä‚n chua

93 - 39

6

Ăn chuối

34 - 64

7

Ä‚n cá»—

93 - 67

8

Ăn cơm

74 - 85

9

Ăn củ đậu

38 - 39

10

Ä‚n hàng

03 - 04 - 52 - 19

11

Ăn hoa quả

84 - 68

12

Ä‚n khoai

75 - 85 - 58

13

Ä‚n mày

01

14

Ä‚n no quá

95 - 79

15

Ä‚n thịt mèo

19 - 91

16

Ăn thịt người

83 - 85

17

Ăn tiệc

83 - 87

18

Ăn tiệm

26 - 56 - 21

19

Ä‚n tôm

83 - 89

20

Ä‚n trá»™m cá

63 - 78 - 87

21

Ä‚n trá»™m xe máy

04

22

Ä‚n trá»™m

01 - 90

23

Ä‚n trÆ°a

01 - 02 - 92

24

Ảnh bà cụ

54 - 59

25

Ánh chá»›p

53

26

Anh em gặp nhau

01

27

Áo bay

40 - 45

28

Áo bu dông

08 - 06 - 56

29

Áo của chồng

07 - 70

30

Áo của phụ nữ

00 - 02

31

Áo của vợ

09 - 19 - 91

32

Áo dài nữ

64 - 46

33

Ao hồ sông ngòi

38 - 93 - 54

34

Áo hoa

22 - 33

35

Áo len

34 - 84

36

Áo lót

09 - 59

37

Áo mÆ°a

87 - 42 - 07 - 67

38

Áo tây

00 - 04

39

Áo thể thao

43 - 34

40

Áo trẻ em

01 - 00 - 05

41

Ao Æ°á»›c

25 - 52

42

Áo vét

95 - 54 - 59

43

Ba ba

76

44

Ba bố con ăn no

19

45

Bà chết sống lại

93 - 96

46

Bà chá»­a

09, 29, 39

47

Bà già trẻ em

14 - 41

48

Bà vãi

36 - 76

49

Bãi biển

25 - 93

50

Bãi cá

95 - 83

51

Bài có tứ quý

63 - 64

52

Bãi tha ma

78 - 87

53

Bàn ăn bầy đẹp

06

54

Bàn ăn dọn sạch

42 - 46

55

Bắn bị thương

48

56

Bàn cờ

14 - 54 - 74 - 94

57

Bắn cung tên

77 - 72

58

Bán hàng

18 - 28 - 98

59

Bạn hiền

38 - 83

60

Bán nhẫn vàng

67

61

Bàn thờ bị đổ

05 - 55

62

Bàn thờ nghi ngút

89 - 98

63

Bàn thờ

15 - 43 - 46 - 95

64

Băng đạn

32

65

Bằng lòng đồng ý

52 - 32

66

Bánh dày

85

67

Bánh mì Ä‘en

35 - 54

68

Bánh ngọt

52 - 02

69

Bánh pháo

34

70

Bánh tẩm bá»™t rán

53 - 65

71

Bánh xe

82

72

Bao diêm

65

73

Bảo lãnh đỡ đầu

86

74

Bảo vật

06 - 31 - 63 - 82

75

Báo

26 - 62

76

Bắp cải

50 - 52

77

Bắp ngô

85 - 35 - 53

78

Bắt bớ

05 - 19

79

Bắt cá ở suối

45

80

Bát Ä‘Ä©a

85 - 87

81

Bắt được nhiều cá

23 - 65 - 08 - 56

82

Bật lửa

07 - 70 - 75

83

Bất lực

26 - 32

84

Bát ngọc

30 - 70

85

Bát nhang

02 - 52 - 24

86

Bắt rận cho chó

93 - 83

87

Bát

31 - 38

88

Bẻ gẫy đập vỡ

96 - 04

89

Bè gá»—

19 - 69

90

Bẻ ngô

53 - 35

91

Bể nước ăn

45 - 62 - 21

92

Bể nước

62 - 81

93

Bể nuôi cá cảnh

14 - 54

94

Bến xe

58 - 98

95

Bếp củi cháy to

96 - 21

96

Bếp đun

40 - 49

97

Bếp lò

43 - 63 - 83

98

Bẹp lốp xe

58 - 98

99

Bếp lửa

20 - 25 - 54

100

Bị bỏng lửa

69 - 80

101

Bị bỏng nÆ°á»›c sôi

02

102

Bị bỏng vào Ä‘ùi

17 - 71

103

Bị bỏng vào mồm

16 - 50 - 15

104

Bị bỏng vào tay

17 - 21

105

Bị con gái bắt nạt

65 - 07

106

Bị đấm

58

107

Bị Ä‘ánh bằng dao

01 - 12

108

Bị Ä‘ánh bất ngờ

91 - 41

109

Bị ghép tá»™i

46 - 73 - 21

110

Bị giật dây chuyền

65

111

Bị giật đồng hồ

06 - 41

112

Bị kẻ thù dọa

39 - 72

113

Bị mẹ chửi rủa

83 - 97

114

Bị mẹ chửi

16 - 37

115

Bị phạt

51 - 56

116

Bị tấn công

02 - 05

117

Bị thủ tiêu

06 - 14

118

Bị thương

03 - 90 - 63

119

Bị trấn lột

84 - 85

120

Bị vây Ä‘uổi

83 - 38

121

Bia má»™

05 - 85

122

Biển cạn

58 - 53

123

Biển xanh

68 - 83 - 06

124

Biển

58

125

Biếu cụ

58 - 85

126

Bộ mặt buồn

51 - 56

127

Bố bế con gái

07 - 57

128

Bố bế con trai

81 - 11 - 52

129

Bổ củi

83

130

Bỏ mặc

01 - 10 - 11 - 16

131

Bộ mặt đẹp

22 - 98 - 39

132

Bộ mặt sầu

42 - 61

133

Bộ mặt tươi cười

41 - 46

134

Bố mẹ, bố con

20 - 60 - 21

135

Bố nuôi

60 - 70

136

Bá»™ quần áo vá

06 - 90

137

Bỏ thuốc lá

12 - 21

138

BÆ¡i giữa sông

89 - 98

139

BÆ¡i lá»™i

83 - 38 - 63 - 28

140

BÆ¡i nÆ°á»›c trong

89 - 39

141

Bom đạn

22 - 62

142

Bốn người khiêng quan tài

43 - 44 - 54

143

Bóng bàn

15 - 95 - 49

144

Bóng Ä‘á

62

145

Bóng Ä‘en

58

146

Bông hoa

39

147

Bóng ma

72 - 85

148

Bóng rổ

02

149

Bông sen

24 - 74

150

Bù nhìn

27 - 29 - 79

151

Bữa ăn má»™t mình

74 - 31 - 84 - 14 - 16

152

Bùa giải

16 - 18 - 78

153

Bụi cây

56, 65

154

Bùn đầm lầy

82 - 62

155

Bùn lấy

73 - 37 - 23

156

Buá»™c mắc dây

07 - 14

157

BÆ°Æ¡m bÆ°á»›m

26 - 62

158

Buồn phiền

42 - 32

159

Buồn vì chồng

01 - 07

160

Buồn vì vợ

09 - 90

161

Buồng cau

10 - 30 - 70 - 75

162

Buồng chuối

70 - 72

163

Buồng kín

41 - 70 - 72

164

Cá cảnh

40

165

Cá chép

58

166

Cá chuối

59

167

Cá chuồn

76

168

Ca hát vui chÆ¡i

19 - 29

169

Ca hát

07 - 57 - 94

170

Cá lóc

68

171

Cá mây chiều

28 - 82

172

Cá nÆ°á»›ng

48

173

Cá quả

45

174

Cá rô

20 - 40 - 82

175

Cá sấu

89

176

Cá thường

56

177

Cá to nhỏ

09

178

Cá trạch

85

179

Cá trắm

01 - 41 - 81 - 43

180

Cá trắng

46

181

Cá trê

48

182

Cá vàng

20 - 29

183

79

184

Cái bàn

95

185

Cái bình

85

186

Cái cân

89 - 86

187

Cái câu

01 - 26 - 73

188

Cái cày

26 - 75 - 56

189

Cái chậu

94 - 32

190

Cái chày

11 - 98

191

Cái chén

93

192

Cái chổi

85 - 93

193

Cái chum

75 - 35

194

Cái cù

02 - 32 - 62

195

Cái dấu

25 - 75

196

Cái ghế

49 - 68

197

Cái giếng

92 - 29

198

Cái kẹo

36 - 02

199

Cái kim

84 - 34

200

Cái kính

85

201

Cái làn

84 - 85

202

Cái mả

30 - 70 - 40 - 90

203

Cái mai

19 - 91 - 87

204

Cái mâm

18 - 81 - 86

205

Cái màn xanh

14 - 41

206

Cái màn

85 - 97

207

Cái miệng

78

208

Cái miếu

63 - 68

209

Cái môi

00 - 75

210

Cái mÅ©

28 - 46 - 86 - 68

211

Cái muôi

71

212

Cái nhà

27 - 77 - 91 - 41

213

Cái nhẫn

81

214

Cãi nhau

36 - 37 - 68

215

Cái nhìn hẹp hòi

72 - 72

216

Cái nhìn nham hiểm

61 - 49

217

Cái nhìn tốt

27 - 72

218

Cái nón

05 - 15 - 75

219

Cái tát

06

220

Cái tẩu

26 - 75 - 21

221

Cái thìa

54

222

Cái thuổng

94 - 96

223

Cái tích

93

224

Cái xẻng

63 - 64

225

Cái xích

79 - 82

226

Căn buồng bình thường

20 - 21 - 40 - 60

227

Cần câu

26 - 75

228

Cảnh buồn

46

229

Cánh cá»­a cÅ©

44 - 94

230

Cánh cá»­a má»›i Ä‘óng

42 - 43 - 52

231

Cánh cá»­a

28 - 83

232

Cánh tay lông lá

42

233

Cánh tay

18 - 81

234

Cào cào

53

235

Cạo râu

83 - 84

236

Cắt tóc nam

14 - 54 - 65 - 45

237

Cắt tóc nữ

57 - 85

238

Cắt tóc

82 - 83 - 85

239

Cát

36 - 63

240

Câu cá ao hồ

08 - 80 - 85

241

Câu cá rô

76

242

Câu được cá

83 - 33

243

Câu được rắn

01 - 81

244

Cầu vồng

04 - 40 - 45

245

Cây cảnh trong nhà

06

246

Cày cấy

09 - 90 - 89

247

Cây chuối

34 - 84

248

Cây cổ thụ

50 - 54

249

Cây khế

07 - 70

250

Cây không hoa

75 - 85

251

Cây nhiều lá»™c

04 - 05

252

Cây nở hoa

43 - 16 - 61

253

Cây sai quả

49 - 73 - 36

254

Cây to

33 - 66 - 76

255

Cây xoan

49 - 94

256

Chải chuốt

20 - 30 - 60

257

Chai lọ

34 - 50

258

Chái thìa

63

259

Chai

94 - 86

260

Chăn gối

46 - 47 - 70

261

Cánh chim

01 - 65

262

Cháo lòng

49 - 97

263

Chấy đầy đầu

57 - 59

264

Cháy đồ Ä‘iện

77 - 78 - 79

265

Cháy đống rÆ¡m

17 - 71 - 27 - 72

266

Chảy máu

08 - 19 - 29 - 69

267

Cháy nhà

05 - 43 - 67

268

Chấy rận

79 - 84 - 02

269

Chém chuá»™t

92

270

Chém nhau

17 - 37 - 77

271

Chén to

94 - 95

272

Chết đuối sống lại

00 - 06

273

Chết đuối

07 - 30 - 84

274

Chết sống lại

62 - 74

275

Chia ly

52 - 57 - 72

276

Chiến thắng

96 - 86

277

Chim bay

67

278

Chim cánh cụt

24 - 78

279

Chim đậu

87

280

Chim hòa bình

32

281

Chim ỉa vào người

27

282

Chim sẻ đậu

76

283

Chim trời

87

284

Chó cắn chảy máu

98 - 99

285

Chó cắn Ä‘uổi

58 - 38

286

Chó cắn

29 - 92 - 93

287

Cho con xe

69 - 96 - 64

288

Cho con

05 - 75

289

Chó đẻ

51 - 91

290

Chó đến nhà

93 - 98

291

Chó Ä‘en

94 - 68

292

 

09 - 96

293

Chờ đợi

53 - 64

294

Chó Ä‘uổi chạy xuống ao

68

295

Chá»— kín Ä‘àn ông

01 - 21

296

Cho xe

29 - 79 - 92

297

Chợ

25 - 52

298

Chơi cờ tướng

13 - 31

299

ChÆ¡i Ä‘á bóng

89 - 97

300

Chơi điện tử

46 - 48 - 84

301

ChÆ¡i tú lÆ¡ khÆ¡

03 - 62

302

ChÆ¡i xuân

19 - 39

303

Chữ số

22 - 82

304

Chú tiểu

36 - 76

305

Chứa bạc

52 - 57 - 63

306

Chùa

05 - 56 - 26

307

Chửi chồng

07 - 57 - 17

308

Chuối

15 - 05 - 95

309

Chuồn chuồn

26 - 65

310

Chuồng xí

39 - 67

311

Chuột bạch

02 - 20

312

Chuột cống

57 - 45

313

Chuột đồng

15 - 51

314

Chuyển nhà xí

09

315

Chuyển nhà

14 - 16

316

Chý mô tÆ¡

77 - 79

317

Cờ bạc

28, 01,51

318

Cô liên

47 - 57

319

Có máu

19 - 69 - 964

320

CÆ¡ may

79 - 38

321

Cô tiên

17 - 35 - 19 - 91

322

Cò trắng

84 - 00

323

Cò xanh

02 - 73

324

Cối giã cua

92 - 87

325

Cối giã giò

86 - 48

326

Con bò

88

327

Con cá con

24 - 26 - 72

328

Con cáo

48 - 28

329

Con chai

68

330

Con chấy

92 - 95 - 98

331

Con chim

56 - 80

332

Con chó con

48 - 49

333

Con chó nhật

76

334

Con chó

29 - 59 - 95

335

Con chuá»™t nhà

17 - 49

336

Con chuá»™t

02 - 20 - 55

337

Con cóc

04

338

Con công

98 - 67

339

Con cua

67 - 89

340

Con dê

15 - 35 - 75

341

Con dệp

82 - 85

342

Con Ä‘Ä©

01 - 21 - 26

343

Con đỉa

43

344

Con Ä‘iên

52 - 08 - 89

345

Con ếch

28 - 43

346

Con gái mình chết

35

347

Con hạc

17 - 57

348

Con hổ

06 - 60 - 30 - 46

349

Con khỉ

72 - 27

350

Con lợn

76

351

Con lÆ°Æ¡n

56 - 90

352

Con mèo

18 - 58 - 89

353

Con mình chết

35

354

Con mọt

05 - 39

355

Con muá»—i

46

356

Con nai

34 - 48

357

Con ngá»—ng

08 - 83

358

Con ngá»±a

12 - 52 - 72

359

Con nhái

26, 62

360

Con nhện

33 - 73

361

Con ở

25, 65, 76

362

Con ốc nhồi

67

363

Con ốc

65

364

Con quạ

25 - 62 - 65

365

Con rái cá

48 - 79

366

Con rắn

32 - 42 - 72

367

Con rệp

98

368

Con rết

94

369

Con rồng

10 - 50 - 90

370

Con ruồi

35

371

Con sò

48

372

Con sóc

69, 79

373

Con tàu

42 - 82

374

Con thỏ

08 - 48 - 69

375

Con thuyền

33 - 38

376

Con tim

11 - 31 - 51 - 71

377

Con tin

85 - 97

378

Con tôm

58

379

Con trai cho vàng

43

380

Con trai đầu lòng

79

381

Con trăn đầy người

86 - 87

382

Con trăn

03 - 63

383

Con trâu

03 - 63 - 86

384

Con trĩ

01 - 21 - 61 - 26

385

Con vẹm

61 - 62

386

Con vịt

49

387

Con voi

13 - 53

388

Công an

14 - 34 - 54

389

Cổng chào

20 - 40 - 80

390

Cống rãnh

04 - 44

391

Cổng trào

40 - 80 - 20

392

Cột điện

11

393

Củ cà rốt

01 - 51

394

Củ khoai

75 - 95

395

Củ su hào

00 - 01 - 06

396

Cua bể

05 - 46 - 65

397

Của Ä‘àn bà

27 - 87 - 28

398

Cúng chay

37 - 71

399

Cúng người chết

74

400

Cúng tổ tiên

40 - 46

401

 

68 - 69

402

Cuốc xẻng

65 - 54

403

Cưỡi ngựa

41

404

Cưới vợ

70 - 65 - 69

405

Cười vá»›i bản thân

21 - 61

406

Cười với nam

09 - 59

407

Cười với phụ nữ

07 - 09

408

Cưỡng ép

03 - 38 - 83

409

Cứt bám lên mặt

03 - 07

410

Cứt bám ngón tay

00 - 05

411

Cứt bê bết Ä‘i mÆ°a

14 - 41

412

Cứt đầy ống quần phải thay

91 - 92

413

Cứt vứt vào nhà

63

414

Cứt

63 - 13

415

Cứu Ä‘àn ông khỏi chết Ä‘uối

54

416

Cứu người rơi xuống ao

07 - 16 - 18

417

Đá bóng

00 - 09 - 08 - 05

418

Đá lá»­a

06 - 60

419

Đái dầm

20 - 60 - 70

420

Đám cÆ°á»›i

07 - 09 - 75

421

Đám ma

34 - 35 - 35

422

Đắm thuyền trong ao

38 - 54

423

Đàn bà chá»­a

10 - 82

424

Đàn bà ghen

09 - 23

425

Đàn bà khỏa thân

03 - 32

426

Đàn chó

36 - 63

427

Đàn kiến

29

428

Đàn lợn

38 - 49

429

Đàn ông khỏa thân

15 - 51

430

Đàn ông ăn mày

04 - 54

431

Đàn ông chết

06 - 26

432

Đàn ông ghen

09 - 12 - 31

433

Đàn trâu

31 - 51

434

Đánh chết người

45 - 85

435

Đánh chết rắn

25

436

Đánh cuá»™c

27 - 72

437

Đánh cÆ°á»›p

08 - 84

438

Đánh Ä‘Ä©

57 - 75

439

Đánh ghen

49 - 87

440

Đánh nhau bằng kiếm

60 - 61

441

Đánh nhau có vÅ© khí

03

442

Đánh nhau đổ máu

00 - 31 - 34 - 75

443

Đánh nhau ném lá»±u đạn

67

444

Đánh nhau

03 - 07 - 59

445

Đánh răng

67 - 47 - 79

446

Đánh vợ

52 - 51 - 53

447

Đào đất

56

448

Dao găm

07 - 17

449

Đào giếng

65

450

Đào móng nhà

47 - 74

451

Dao phay

85

452

Dao xây

16 - 61

453

Dắt bò

02, 28

454

Dắt trâu

29

455

Dầu hỏa

17 - 71 - 16 - 61

456

Đầu nhiều chấy

78

457

Đầu trâu

51 - 71 - 91

458

Đầu vú

38 - 39 - 84

459

Dây chuyền vàng

08 - 80

460

Dậy võ

56 - 06

461

Dây xích

04 - 46 - 61

462

Đe dọa

37 - 73 - 78

463

Đẻ ra cá

00 - 01 - 99 - 94

464

Đẻ ra mèo

01 - 23 - 62

465

56

466

Đền cổ

46 - 66

467

Đèn ông sao

44 - 55

468

Đèn thần

07 - 57 - 75

469

Đi bộ đội

15 - 53

470

Đi câu không được cá

23 - 24 - 12

471

Đi câu

64 - 74 - 24

472

Đi chÆ¡i xuân

19 - 39

473

Đi Ä‘ái dắt

98 - 99

474

Đi Ä‘ánh được cá

76 - 87 - 78

475

Đi đổ cứt

15 - 16 - 61

476

Đi Ä‘ò dọc

73 - 37 - 32

477

Đi Ä‘ò

73 - 04 - 44

478

Đi du lịch

87

479

Đi học

17

480

Đi ỉ chảy

01 - 06

481

Đi ỉ gặp người

67 - 76

482

Đi ỉa chảy

01, 06

483

Đi ỉa Ä‘ông người

08 - 09

484

Đi ỉa gặp người

67, 76

485

Đi ỉa

86 - 98

486

Đi làm

01 - 21 - 26

487

Đi lễ

12 - 21

488

Đi mua giầy

56 - 06

489

Đi phà qua sông

17 - 18

490

Đi tắm

39 - 93 - 83

491

Đi tàu

39 - 87 - 78

492

Đi thi

26

493

Đi thuyền

23 - 59 - 93 - 39

494

Đi trên sông

15 - 05

495

Đi vắng

05 - 20 - 25

496

Đi về gặp mưa

08 - 70 - 07

497

Đi xa Ä‘ánh nhau

93 - 39

498

Đi xa ngoại tình

23 - 59

499

Đi xe cúp

85 - 57

500

Đỉa bám đầy người

28 - 11

501

Đỉa bán vào chân

29

502

Đỉa cắn người

58

503

Địa ngục

12 - 63

504

Diều hâu

68 - 67

505

Đình chùa

01 - 40 - 80

506

Đôi bít tất

96 - 39 - 83

507

Đôi chim bồ câu

02 - 22

508

Đôi dép

33 - 81

509

Đôi giày ba ta

02 - 03

510

Đòi nợ

53 - 35

511

Đồi núi

68 - 86 - 81

512

Đôi vẹt

83 - 87

513

Đói

13 - 93 - 59

514

Đom Ä‘óm

19 - 59

515

Dọn nhà vệ sinh

26 - 62

516

Dông bão

08

517

Đồng hồ

95 - 58

518

Đống lửa

08 - 48

519

Đống rơm

25 - 50 - 27

520

Đóng thuyền

04 - 44 - 71 - 54

521

Động trạm của quý của Ä‘àn bà

65 - 63

522

Đốt lò sưởi

03 - 37

523

Đưa tang

27 - 72

524

Dùng lá»­a đốt súc vật

48

525

Đứng trên mái nhà

46 - 64

526

Được bạc

82

527

Được của

53 - 78 - 80

528

Được thưởng

82 - 32

529

Được tiền chia hai

05 - 50

530

Được tiền

08 - 78

531

Được vàng

01 - 10 - 15 - 75

532

Đuổi bắt

15 - 57 - 72

533

Dương vật

21 - 12 - 51

534

Ếch

86

535

Et xăng

64 - 74

536

Gà con

07 - 08

537

Gà thịt rồi

28 - 36

538

Gà trống

55 - 57

539

Gái đẹp

38 - 83

540

Gặp ăn xin

24 - 76 - 86

541

Gặp cây Ä‘a

09 - 05 - 12

542

Gặp cụ già đạo đức

41 - 64 - 62

543

Gặp Ä‘àn bà

28 - 87

544

Gặp Ä‘àn ông

26 - 27

545

Gặp gà

33 - 45 - 57

546

Gặp lợn

59 - 62 - 27

547

Gặp người nhà

70 - 75 - 78

548

Gặp người yêu

46 - 47 - 87

549

Gặp phà

28 - 52 - 93

550

Gặp tiền

01 - 76 - 67

551

Giá treo cổ

84 - 68

552

Giải thoát

84 - 85

553

Giáo viên

52 - 57

554

Giấy tờ ướt

26 - 66

555

Giếng nước

29 - 92

556

Gieo trồng

57 - 46

557

Giết lợn

82 - 32

558

Giết người

83 - 47

559

Giò chả

22 - 43

560

Giò

78 - 84 - 89

561

Giông bão

08 - 58 - 53

562

Giun

11 - 94

563

Hà mã

56

564

Hai anh em bế nhau

73

565

Hai bàn thờ

46 - 96 - 91

566

Hai bố con

32 - 82 - 98

567

Hai chị em gái Ä‘ánh nhau

45 - 57

568

Hai con chó

96 - 94

569

Hai con mèo cắn nhau

86

570

Hai lần thấy mẹ

62 - 83 - 68 - 80

571

Hai người Ä‘àn ông chết Ä‘uối

04 - 06

572

Hai người khiêng quan tài

83 - 87

573

Hai quan tài

26 - 16 - 36

574

Hai thằng ăn cắp

26 - 62

575

Hãm hại

84

576

Hầm tối tăm

87 - 82 - 87

577

Hàn bánh xe

41 - 46

578

Hành kinh

67 - 68

579

Hát văn

25 - 50 - 55

580

Heo rừng

78

581

Hiện vật

65 - 56

582

Hiếp dâm

92 - 84

583

Hổ

78

584

Hoa sen

45

585

Hoa súng

10 - 20

586

Hoàng tá»­

83 - 38

587

Học trò

27 - 37

588

Hòm đạn

90 - 95 - 59

589

Hồn người chết

04 - 40 - 80 - 84

590

Hôn nhau

00 - 84

591

Hồn quý

75

592

Hùm beo

29 - 40

593

HÆ°Æ¡ng cháy

07 - 20 - 70 - 57

594

HÆ°Æ¡ng Ä‘èn

06 - 31 - 63 - 82

595

Ỉa bậy chùi Ä‘ít không sạch

86 - 98 - 49 - 39

596

Kè cầu ao

66 - 61 - 70

597

Kẻ chăn trâu

13 - 31 - 60

598

Kẻ cướp

03 - 83

599

Kẻ trộm cậy cửa

79 - 20

600

Kéo thuyền trên sông

06 - 60

601

Kéo thuyền

38 - 83 - 88

602

Kêu cứu

35 - 65

603

Khách hàng

30 - 89

604

Khách sạn

32 - 47

605

Khai thác vàng

12 - 21 - 10 - 01

606

Khâm phục

37 - 73

607

Khăn mặt

73 - 96

608

Khăn màu hồng

04 - 24

609

Khăn nhung

78 - 87

610

Khẩu pháo

70 - 72

611

Khâu vá

36

612

Khí giá»›i

07 - 70

613

Khỉ

56

614

Khiêu vÅ©

42 - 47 - 43

615

Khó đẻ

19 - 91 - 96

616

Khỏa thân

18 - 81 - 48 - 48

617

Khoai lang

51 - 52 - 95

618

Khoang tầu

41 - 71

619

Khoe

56 - 59

620

Kì lân

65 - 78

621

Kiếm

96

622

Kim chỉ

11 - 94 - 15

623

Lá rụng

51 - 59

624

Lá thÆ°

75 - 76 - 83

625

Lá vàng

86 - 48

626

Lái buôn

32

627

Làm cổng

56

628

Làm nhà há»™ bạn

07 - 19

629

Làm tình

19 - 69

630

Lâu Ä‘ài bị đốt

03 - 87

631

Lâu Ä‘ài

82 - 87

632

Lấy Ä‘àn bà Ä‘iên

83

633

Lấy nước trong bể

02 - 07

634

Lịch bắt cá

21 - 32

635

Lò sưởi tắt

42 - 47

636

Lọc dầu

37 - 57 - 97

637

Lá»™i ao vá»›t bèo

08 - 18

638

Lá»™i bì bõm

04 - 09 - 32

639

Lá»™i ruá»™ng

09 - 90 - 99

640

Lợn cắn

17 - 71 - 61

641

Lợn đen nhỏ

38

642

Lợn nhà

39

643

Lợn quay

04 - 40

644

Lớn trắng

74 - 79

645

Lá»›p học Ä‘ông người

81 - 84

646

Lốp xe đạp

01 - 08

647

Lá»­a cháy

07 - 27 - 67 - 87

648

Lửa đảo

59

649

Lá»­a đốt dế mèn

27 - 72

650

Lúa gạo

08 - 80

651

Lựu đạn

54 - 46

652

Ma đuổi

33 - 34 - 35

653

Ma hiện hình

37

654

Mặc áo đẹp

12 - 33

655

Mặc nhiều quần áo

79

656

Mặc nhiều quần

06

657

Mâm cÆ¡m nhiều người

29 - 94

658

Mâm cÆ¡m

78 - 87

659

Mất bô rô

52 - 28

660

Mất cắp

86 - 84 - 39

661

Mất của

35 - 44 - 66

662

Mặt nạ

30 - 35 - 32

663

Mất tiền

69 - 71

664

Mặt trăng

18 - 81

665

Mất trộm ti vi

15 - 78

666

Mất trộm

01 - 03 - 43

667

Mất ví

67

668

Mất xe đạp lại tìm thấy được

28 - 13 - 61

669

Mất xe đạp

28 - 82

670

Mất xe tìm thấy được

67 - 64

671

Mất xe tìm thấy

28 - 82 - 92

672

Mắt

62 - 82 - 11 - 21 - 91 - 15

673

Máu chảy nhiều

84 - 86 - 38

674

Màu đỏ

28 - 68 - 82

675

Màu trắng

01

676

Màu vàng

10

677

Màu xanh

09 - 90 - 45 - 95

678

Máy bay đổ

59 - 95

679

Máy bay

47 - 74 - 71 - 17

680

Máy bÆ¡m nÆ°á»›c

25 - 52

681

Máy khâu

78 - 87

682

May quần áo má»›i

54

683

May

79 - 98 - 25

684

Mẹ bế con gái

64 - 14

685

Mẹ bế con trai

81 - 11 - 51

686

Mẹ con

63 - 20

687

Mẹ đỡ đầu

26 - 67 - 76

688

Mèo cắn

29 - 14 - 41

689

Mèo nằm ngủ

00 - 58

690

Mèo nhà

18 - 81

691

Mèo rừng

14 - 54 - 94

692

Mèo trắng

23 - 32

693

Mình bắn súng lục

61

694

Mình bị bắt

84

695

Mình bị Ä‘uổi

94 - 85

696

Mình chém người

56

697

Mình Ä‘á bóng

49 - 62

698

Mình đỏ

72 - 91

699

Mình ở khách sạn

64 - 69

700

Mình thoát chết

86 - 87

701

Mơ bố chết nhưng bố chưa chết

83 - 75

702

MÆ¡ chồng ngoại tình

90 - 87

703

MÆ¡ có vàng ngọc

03 - 63 - 83

704

Mơ đi học

17 - 41 - 91 - 71

705

Mơ hai chữ số

64 - 14

706

MÆ¡ hiện rõ hình

96 - 46

707

MÆ¡ lai gái

14 - 41

708

Mồ mả

36 - 76

709

MÆ¡ mình bán hàng ăn

06 - 07

710

Mơ ngủ

33 - 35 - 73

711

Mơ người dị dạng

84 - 86

712

Mơ nhiều con số

93 - 39

713

Mơ nhiều trăn

95 - 87

714

MÆ¡ rắn vào nhà

22 - 23 - 30

715

MÆ¡ thấy ai chết không rõ

03 - 08

716

MÆ¡ thấy bà

42 - 27 - 51

717

MÆ¡ thấy bò

04 - 88

718

MÆ¡ thấy Ä‘àn ông

28 - 59

719

Mơ thấy dế

33 - 45 - 99

720

MÆ¡ thấy Ä‘ôi vợ chồng hạnh phúc

14 - 41

721

MÆ¡ thấy mẹ chết mà mẹ chÆ°a chết

24 - 26

722

Mơ thấy nhiều con số

92 - 93

723

Mơ thấy tiền xu

01 - 02

724

MÆ¡ thấy tình địch

62 - 61

725

Mơ trẻ con chết

92 - 65

726

Mỏ vàng dÆ°á»›i sông

38 - 39

727

Mơ vợ chết nhưng vợ chưa chết

73 - 54

728

Mơ vợ chết

93 - 39

729

MÆ¡ vợ ngoại tình

03 - 93

730

Mồm

18 - 81 - 85

731

Món tiền nhỏ

03 - 07

732

Má»™t mình trong quán

79

733

Mũ cứng

56 - 65

734

MÅ© phá»›t

01 - 02

735

Mũ sắt

77 - 27 - 72

736

Mua bán

15 - 25

737

MÆ°a bão

29 - 69

738

Mưa nhỏ

68 - 08 - 78

739

Mua quạt điện

35

740

MÆ°a rào

07 - 67 - 87

741

MÆ°a

07 - 47 - 67 - 82

742

Má»±c Ä‘en

10 - 90 - 78

743

Múc nÆ°á»›c giếng

06 - 37 - 63

744

MÅ©i dao

36 - 76

745

MÅ©i khoan

34 - 54 - 74

746

Nằm đất

92

747

Nam Ä‘èo nữ

12 - 25 - 92

748

Nam Ä‘i xe máy

88 - 38

749

Nam nữ yêu nhau

12 - 21

750

Nắng

52 - 72 - 29 - 92

751

Nạo thai

53 - 63 - 42

752

Nếm đồ chua chát

68 - 54 - 45

753

Nếm đồ ngọt

34 - 39

754

Ném vào ma

65 - 66

755

Ném

05 - 65 - 85

756

Ngã

66 - 16 - 61

757

Ngắm vuốt

17 - 38 - 81

758

Nghe caset điện yếu

74

759

Nghệ sỹ

10

760

Nghèo khổ

19 - 14

761

Nghi ngờ vàng giả

60

762

Nghi ngờ

49 - 94

763

Nghĩa địa

12 - 72 - 92

764

Ngọc hoàng

05 - 15 - 17 - 95

765

Ngọc

45 - 54 - 15

766

Ngồi gãi chấy

15 - 14 - 16

767

Ngũ hương

28 - 92

768

Ngủ lang

96 - 86

769

Ngủ vá»›i gái

21 - 61 - 28 - 75 - 57

770

Ngủ

04 - 54 - 92

771

Ngựa ăn cỏ

60 - 82

772

Ngá»±a bay

77

773

Ngá»±a

01 - 62

774

Người ăn bánh mỳ

69

775

Người bệnh

58 - 85 - 80

776

Người bị chó cắn

96

777

Người chết sống lại

85 - 37

778

Người chết

26 - 65

779

Người Ä‘àn ông ở trần

13 - 43

780

Người dân tá»™c Ä‘ánh nhau

83 - 37

781

Người đập lửa

34 - 47 - 69

782

Người đầy bùn

32 - 86

783

Người đẻ khó

91

784

Người Ä‘òi nợ

92 - 12

785

Người già đến

56 - 86

786

Người khó đẻ

91

787

Người mẹ tốt

01 - 22 - 41

788

Người mù

62 - 82 - 68

789

Người nhà ma nhập

67 - 87 - 97

790

Người rủ Ä‘ánh bạc

71

791

Người ta Ä‘ánh mẹ chảy máu đầu

63 - 68 - 64

792

Người tàn tật

93 - 91

793

Người tây

13 - 43 - 93 - 98

794

Người trèo bàn thờ

95 - 59

795

Người trèo xuồng

02 - 61 - 89

796

Người xa về

45 - 75 - 32

797

Nhà bán hàng

24 - 64 - 78

798

Nhà bằng bạc

02

799

Nhà bé nhỏ

52 - 61

800

Nhà đất lợp rạ

82 - 84

801

Nhà đẹp

66 - 16

802

Nhà hát

38 - 83

803

Nhà há»™ sinh

37 - 73 - 71 - 79

804

Nhà mái bằng

46 - 64

805

Nhà mát

32 - 23

806

Nhà máy

48 - 68 - 28

807

Nhà nghỉ mát

32

808

 

32

809

Nhà ngói đỏ

84 - 92

810

Nhà ở bình thường

26 - 66 - 86 - 96

811

Nhà to

51 - 89

812

Nhà tối tăm

25 - 65

813

Nhà trẻ

27 - 37

814

Nhà trọ

92 - 19

815

Nhà trong rừng

02 - 18 - 51

816

Nhà vệ sinh

34 - 71

817

Nhà xe

65 - 66 - 67

818

Nhận được của bố thí

48

819

Nhẫn ngọc

37, 73

820

Nhận tiền của người con gái

88

821

Nhẫn vàng

01 - 10 - 00

822

Nhện trăng xa

63

823

Nhện

56

824

Nhiều ghế

44 - 84

825

Nhiều hÅ© nÆ°á»›c Ä‘ái

96 - 69

826

Nhiều màu

78

827

Nhiều người Ä‘òi nợ mình

56

828

Nhìn thấy máu người chảy

09 - 54

829

Nhổ tóc sâu

64 - 46 - 41

830

Nóc nhà

86 - 68

831

Nồi áp suất

84 - 39

832

Nói chuyện vá»›i bố

51 - 56

833

Nói chuyện vá»›i mẹ

57 - 75

834

Nói chuyện vá»›i người chết

84 - 29

835

Nói chuyện vá»›i người Ä‘ã chết

75 - 76 - 90 - 92

836

Nói dối bạn

09 - 37

837

Nói tục

41 - 91 - 96

838

Nữ rụng răng

03 - 53 - 85

839

Nước chảy

35 - 45 - 65

840

NÆ°á»›c Ä‘ái có máu

43

841

NÆ°á»›c dâng cao

06 - 56 - 66

842

NÆ°á»›c dâng vào ngõ

06 - 56

843

NÆ°á»›c dâng

06 - 66 - 86 - 56 - 07 - 70 - 50

844

Nước lụt

67 - 68

845

Nước mắt

87 - 85

846

NÆ°á»›c sông dâng cao

89 - 98

847

NÆ°á»›c to vào nhà

06 - 08 - 56

848

Nướng sắn

99 - 94

849

á»” khóa

95 - 86

850

Ô tô cháy

47 - 56

851

Ô tô hồ lô kẹt chết người

12 - 21 - 26

852

Ô tô kẹp chết người

07 - 70

853

Ôm nhau

64 - 85 - 97

854

Ông chủ

21 - 26 - 22 - 27

855

Ông cụ già

15 - 65 - 56 - 96

856

Ông già cho quà

75

857

Ông già

36 - 56 - 76

858

Ông sãi, bà sãi

16 - 56 - 36

859

Ông sÆ°

16 - 61 - 36

860

Ông táo

40 - 45 - 80 - 85

861

Ông trời

37

862

Ông tượng

82 - 06 - 43 - 88

863

Phá ra cười

41 - 52 - 57

864

Phải lội xuống ao

07

865

Pháp sÆ°

09 - 29 - 35 - 96

866

Phát minh

06 - 17 - 37 - 97

867

Phát sÆ°

08 - 25 - 50

868

Phật

57 - 75

869

Phóc mÆ¡ tuya

99

870

Phóng sá»±

25 - 26 - 27

871

Phụ hồ

03 - 08 - 83

872

Phụ lòng

18 - 28 - 78

873

Phun nÆ°á»›c trong nhà

06 - 66

874

Phượng hoàng

13 - 78 - 98

875

Quả bàng

31 - 32

876

Quả bóng

11 - 45 - 72

877

Quả bưởi

01 - 09 - 70

878

Quả cam

05 - 25 - 55

879

Qụa chết

36 - 80 - 85

880

Quả chuối

34 - 43

881

Quả đu đủ

58 - 89

882

Quả dừa

50 - 70 - 09

883

Quả na

13 - 14

884

Quả quất

30 - 70

885

Quả rụng

89 - 93

886

Quả trên cây

84 - 48

887

Quả

26 - 60

888

Quái vật

30 - 39 - 17

889

Quần áo vá nhiều

01 - 11

890

Quần áo

09 - 06

891

Quản bưởi

17 - 71

892

Quần lót

02 - 59

893

Quán rượu ngoài trời

69

894

Quan tài bố nuôi

62 - 63

895

Quan tài chôn rồi

01 - 51

896

Quan tài chÆ°a chôn

04

897

Quan tài có xác chết

74 - 21

898

Quan tài mở nắp

31 - 36

899

Quan tài

06 - 56 - 26

900

Quạt trần

82

901

Quét nhà

34 - 43

902

Cuốc xẻng

68

903

Quyển vở

18 - 19

904

Ra Ä‘a

45 - 54

905

Ra suối mưa to

35 - 53

906

Rắn bơi

21 - 82

907

Rắn cắn gót chân

57

908

Rắn cắn người

43 - 73

909

Rắn cắn

14 - 59 - 95

910

Rắn đất

38 - 78

911

Rắn đuổi

69

912

Rắn hai đầu

15 - 51

913

Rắn quấn chân

96

914

Rắn quấn người

49 - 97

915

Rắn quấn

05 - 15 - 51

916

Rắn rết

00 - 20 - 28 - 40 - 82

917

Râu mọc dài

25 - 57

918

Râu

03 - 53 - 07 - 75

919

Rệp

26 - 64

920

Rổ đỗ

28 - 48 - 68 - 86

921

Rổ trứng

70 - 30

922

RÆ¡i kính Ä‘eo

32 - 89

923

Rơm rạ

36 - 78

924

Rồng bay

57 - 34

925

Rùa biển

87

926

Rá»­a chân

86 - 68

927

Rùa

56

928

Rụng cả hàm răng

03

929

Rụng một chiếc răng

31

930

Rụng răng

31 - 32 - 52 - 62

931

Sấm sét

94 - 95 - 54

932

Sang nhà láng giềng

42 - 43 - 64

933

Sao trên trời

33 - 38

934

Sắt

93 - 58

935

Say rượu

35 - 45 - 90

936

Sinh đẻ

27 - 56

937

Sinh lí hai người

02 - 22

938

Sổ điểm

30 - 35

939

Sợ ma

75 - 23 - 96

940

Sổ rách bìa

45 - 49

941

Sổ sách

38 - 88

942

Sông ngòi

42

943

SÆ° sãi bắt đồn

76 - 46

944

SÆ° tá»­

25, 45

945

Sá»­a lại hố xí

79 - 70

946

Súng ak

86

947

Súng b40

18 - 64

948

Súng bắn dài

68

949

Súng hÆ¡i

00 - 97

950

Suối nước đục

09 - 18

951

Suối nước trong

41 - 47

952

Sụt lở

09 - 13

953

Tai nạn ô tô

69 - 54

954

Tai nạn tàu hỏa

07 - 26

955

Tai nạn xe máy

95

956

Tai nạn

00 - 07 - 70 - 46

957

Tắm bồn

61 - 82 - 76

958

Tắm nước lạnh

61 - 86

959

Tắm nước trong

16 - 61

960

Tắm sông

94 - 76

961

Tàn sát

05 - 59

962

Tảng Ä‘á

20 - 40 - 60 - 80

963

Tập võ

70 - 72

964

Tầu bay

10 - 11

965

Tàu biển

11 - 70 - 90

966

Tầu hỏa

74 - 72

967

Tàu thủy cháy

38 - 83

968

Tàu thủy

11 - 16

969

Tẩy rửa

62 - 41 - 10 - 01

970

Tên lá»­a

01

971

Thạch thùng

32 - 72

972

Tham ăn

69 - 84

973

Thẩm phán quan tòa

24 - 89

974

Thần chết

83 - 93

975

Thần tài

36 - 39 - 79 - 10

976

Than thở

90 - 95

977

Thằng Ä‘iên

74 - 75

978

Thằng hề

03 - 08

979

Thằng ngốc

29 - 90

980

Thành lÅ©y

40 - 45 - 54

981

Thanh sắt

19 - 09

982

Thất vọng

12 - 71 - 64

983

Thấy bể nước

87 - 54 - 61

984

Thầy bói

14 - 64 - 49

985

Thấy có nÆ°á»›c mà không người tắm

32 - 64 - 68 - 37

986

Thầy cúng

40, 45

987

Thấy dây dầu

39

988

Thấy người bé nhỏ

45 - 61

989

Thấy người bị ám sát

22 - 37

990

Thấy người bị treo cổ

95 - 97

991

Thấy người cao lớn

21 - 32

992

Thấy người còn trẻ

64 - 78

993

Thấy người đi dạo

32 - 89

994

Thấy người đội mũ

56 - 89

995

Thấy người đốt làng

06 - 21 - 48

996

Thấy người mua

68

997

Thấy người to béo

25 - 75 - 74

998

Thấy tiền

02 - 52 - 82

999

Thấy treo cổ nhiều người

86

1000

Thấy xác chết

04 - 60

1001

Thèm khát tình yêu

86 - 31

1002

Thi Ä‘á»—

26 - 28

1003

Thi thố

00 - 62

1004

Thìa

05 - 38

1005

Thiên tài

49 - 79 - 29

1006

Thiếu ngũ văn

63

1007

Thỏ con

38 - 78

1008

Thổ công

57 - 79

1009

Thổ địa

38 - 78 - 87

1010

Thợ làm bánh

03 - 21

1011

Thợ xây

78 - 87 - 73

1012

Thoát trấn lá»™t

00 - 08

1013

Thóc

34 - 74

1014

Thỏi vàng

82 - 37

1015

Thôn quê

57 - 75

1016

Thua bạc

25 - 35

1017

Thua xì

39 - 93 - 63

1018

Thùng xách nÆ°á»›c

70 - 93

1019

Thước kẻ

11 - 05

1020

Thuốc lá giả

92 - 29

1021

Thuốc lá

08 - 85

1022

Thuyền bị đắm

08 - 10 - 64

1023

Thuyền xa lầy

73 - 23

1024

Ti vi

78 - 73

1025

Tiền giả

00 - 86

1026

Tiền hai nghìn

53 - 96

1027

Tiền hai trăm

12 - 78 - 89

1028

Tiền năm nghìn

87

1029

Tiền năm trăm

56 - 46

1030

Tiên trên cao

47

1031

Tiền

62 - 12 - 67

1032

Tiết canh lợn

38 - 83

1033

Tin mừng ở xa

12 - 02

1034

Tin mừng

12 - 32

1035

Tin xấu đột ngột

01 - 13

1036

Tin xấu

02 - 03 - 04

1037

Tình báo

49

1038

Tình nhân ồn ào

47 - 48

1039

Tính tiền nhầm

39 - 72

1040

Tinh trùng

07 - 65 - 88

1041

Tình tứ nói chuyện

34

1042

Tình tứ

64 - 74 - 84

1043

Tờ báo

49 - 98

1044

Tờ giấy

89 - 39

1045

Tòa án

39 - 04

1046

Trắng hồng

24 - 84

1047

Tranh

04 - 48 - 85

1048

Trâu rừng

83 - 63

1049

Trẻ con cãi nhau

98 - 89

1050

Trèo nóc nhà

48 - 98

1051

Trèo thang

78 - 33 - 79

1052

Trời sao lác Ä‘ác

31 - 49

1053

Trời xanh

37 - 77 - 78

1054

Trộm cắp

05 - 45 - 85

1055

Trồng cây

84 - 97

1056

Trông thấy hai đống cứt tròn

01 - 02 - 20

1057

Trúng đề

26 - 36 - 76

1058

Trúng quả đậm

75 - 84

1059

Trúng số đề

86 - 68

1060

Trường học

56 - 69 - 83 - 09

1061

Từ giã

31 - 32 - 87

1062

Tá»­ hình sống lại

48 - 51 - 71

1063

Tủ lạnh

24

1064

Tủ lệch

89 - 85

1065

Tá»± nhiên cười

14 - 21

1066

Tủ sách

37 - 75

1067

Tù tá»™i

92 - 29

1068

Tá»­ vi

78

1069

Tượng Ä‘á

06 - 56

1070

Tuồng lương

09 - 92

1071

Vào nhà máy

08 - 18 - 68

1072

Vào vườn

09 - 90

1073

Vây hãm

03 - 04

1074

Vay mượn

06 - 86

1075

Ve gái

65 - 63

1076

Vệ sĩ

10 - 20 - 80 - 81

1077

Vé sổ số

08 - 28

1078

Vé thưởng

29 - 86

1079

Vết máu

05 - 32 - 64

1080

Viên Ä‘á nhỏ

00 - 05 - 38

1081

Viên thuốc bổ

01

1082

Vợ biến thành mèo

54

1083

Vợ chồng cãi nhau

01 - 02 - 52

1084

Vợ tự tử

08 - 18 - 56

1085

Vợ vá nhờ quần áo

07 - 70

1086

Vòng hoa

14 - 41

1087

93 - 51 - 90 - 09

1088

Vua quan

04

1089

Vực thẳm

17 - 71

1090

Xác chết nhiều

07 - 38 - 78

1091

Xác chết

12 - 52

1092

Xây bể nÆ°á»›c

21 - 32

1093

Xây dá»±ng bàn thờ

27 - 72

1094

Xây nhà rỡ Ä‘i

08 - 10

1095

Xây nhà

14 - 16

1096

Xe bò ba gác

07 - 87

1097

Xe cần cẩu

56 - 65 - 51

1098

Xe cấp cứu

05 - 50

1099

Xe đạp

02 - 18 - 28

1100

Xe điện

01 - 06 - 16

1101

Xe Ä‘u

31 - 63 - 68

1102

Xe hơi

82 - 92

1103

Xe lu

31 - 41

1104

Xe máy

42 - 47 - 72

1105

Xe ngá»±a

15 - 52 - 92

1106

Xem Ä‘á bóng

72 - 96

1107

Xem Ä‘ám ma

25 - 52

1108

Xem Ä‘ánh nhau

89

1109

Xem hai bà cãi nhau

08

1110

Xem kịch

13 - 63 - 35

1111

Xem phim

90 - 78

1112

Xì hÆ¡i xe

42 - 92

1113

Xích lô

18 - 19 - 94

1114

Xích mích vá»›i bạn

06

1115

Xiên cá rô

03 - 05 - 50

1116

Xóm cÅ©

64 - 47

1117

Xung phong

92 - 94

1118

Yêu Ä‘Æ°Æ¡ng

24 - 87 - 86

1119

Yêu

75 - 70

vietlott