Tin tức-Tin tức

Tin tức-Tin tức

banner trai 2
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 1 ĐẾN 11 THÁNG 4 NĂM 2016)
(10:07, 20/04/2016)

Những ngày đầu tháng 4 là những ngày đầy may mắn vá»›i các khách hàng tham gia mua vé số khi Ä‘ã có rất nhiều khách hàng trúng các giải thưởng có giá trị.Trong Ä‘ó có má»™t khách hàng ở Hải Phòng Ä‘ã may mắn trúng 3 tá»· đồng,khách hàng trúng giải thưởng nhỏ nhất cÅ©ng là 20 triệu đồng,Ä‘ó là các khách hàng ở Nghệ An và Quảng Ninh.Sau Ä‘ây là danh sách chi tiết khách hàng trúng thưởng:

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 14 ĐẾN 31 THÁNG 3 NĂM 2016 )
(11:38, 05/04/2016)

Tuần qua là 1 tuần may mắn khi có tá»›i 2 khách hàng trúng 3 tá»· đồng.Sau Ä‘ây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 19 THÁNG 2 ĐẾN 3 THÁNG 3 NĂM 2016)
(11:17, 05/04/2016)

Tuần vừa qua Ä‘ã có nhiều khách hàng trúng thưởng vá»›i giải thưởng cao nhất lên đến 3,3 tá»· đồng.Sau Ä‘ây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 6 ĐẾN 18 THÁNG 2 NĂM 2016)
(10:59, 05/04/2016)

Tuần qua có nhiều khách hàng trúng thưởng vá»›i giải thưởng lá»›n nhất lên đến 1,2 tá»· đồng.Sau Ä‘ây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH HANG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 31-12 ĐẾN 10 THÁNG 1)
(11:37, 13/01/2016)

Những ngày đầu tháng 1 năm 2016,tin vui liên tục đến vá»›i các khách hàng ,đặc biệt là các khách hàng đến từ vùng Đông Bắc của tổ quốc: Lạng SÆ¡n.Mặc dù giải thưởng cao nhất trị giá 1 tá»· đồng thuá»™c về 1 khách hàng tại Hà Ná»™i nhÆ°ng vá»›i số lượng 4 khách hàng từ Lạng SÆ¡n trúng thưởng từ 200 triệu đồng cho đến 400 triệu đồng Ä‘ã cho thấy tuần qua là 1 tuần may mắn giành cho các khách hàng từ Lạng SÆ¡n.Bên cạnh Ä‘ó còn có các khách hàng đến từ Thái Bình ,Quảng Ninh..Sau Ä‘ây là chi tiết danh sách khách hàng trúng thưởng tuần từ 31 tháng 12 đến 10 tháng 1 năm 2016:

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 14 ĐẾN 20 THÁNG 12)
(14:53, 22/12/2015)

Tuần vừa qua danh sách khách hàng trúng thưởng khá khiêm tốn khi chỉ có 6 khách hàng.Tuy nhiên trong số Ä‘ó có 1 khách hàng đến từ Thái Bình Ä‘ã may mắn trúng số tiền lên đến 1 tá»· đồng.Cùng vá»›i Ä‘ó 1 khách hàng ở Bắc Giang trúng 400 triệu đồng.Số tiền nhỏ nhất là 20 triệu đồng thuá»™c về 1 khách hàng tại Hà Ná»™i.Sau Ä‘ây là danh sách chi tiết khách hàng trúng thưởng tuần qua,từ ngày 14 đến 20 tháng 12 năm 2015:

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 08 ĐẾN 14 THÁNG 12)
(10:27, 16/12/2015)

Tuần qua không phải là 1 tuần có nhiều khách hàng trúng thưởng,nhÆ°ng ngược lại trị giá các giải thưởng là rất cao,Ä‘ó là 1 khách hàng ở Quảng Ninh trúng 1 tá»· đồng.Đặc biêt 1 khách hàng may mắn có há»™ khẩu thường trú tại Thanh Hóa Ä‘ã trúng 3 tá»· đồng,1 số tiền rất lá»›n mà công ty XSKT Thủ Ä‘ô luôn mong muốn tuần nào cÅ©ng có khách hàng may mắn nhÆ° vậy.Sau Ä‘ây là chi tiết danh sách khách hàng trúng thưởng tuần qua:

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ( TUẦN TỪ 30 THÁNG 11 ĐẾN 07 THÁNG 12)
(11:07, 09/12/2015)

Tuần qua số lượng khách hàng trúng thưởng và giải thưởng so vá»›i các tuần trÆ°á»›c là khá khiêm tốn.Số tiền trúng thưởng cao nhất thuá»™c về má»™t khách hàng ở Hà TÄ©nh vá»›i số tiền là 600 triệu đồng,có hai khách hàng trúng 400 triệu đồng và số tiền thấp nhất là 20 triệu đồng thuá»™c về má»™t khách hàng ở Quảng Ninh và Hà Giang.DÆ°á»›i Ä‘ây là chi tiết danh sách khách hàng trúng thưởng tuần từ 30 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12 năm 2015:

Hiển thị từ 1 đến 8 / 49 bài viết
vietlott