KETQUAVIET.VN - Cổng thông tin xổ số chính thống lá»›n nhất Việt Nam!-Ghép lô xiên tự động

KETQUAVIET.VN - Cổng thông tin xổ số chính thống lá»›n nhất Việt Nam!-Ghép lô xiên tự động

banner trai 2
Chú ý:
1. Dãy số nhập vào phải là các cặp số khác nhau và cách nhau bởi dấu phẩy (,) - không có khoảng cách trắng giữa 2 cặp số. VD: 02,03,04,05,06,07,08,09

2. Chương trình tạo các cặp xiên chỉ sử dụng cho 10 cặp số khác nhau. Nếu số cặp số tạo xiên vượt quá 10 thì chương trình tự động lấy 10 cặp số đầu tiên để tạo

Nhập dàn số, tối đã 10 con: (các cặp số cách nhau bởi dấu phẩy. VD: 92,06,39)

Kiểu ghép:

vietlott