Xs quay nhanh-

Xs quay nhanh-

banner trai 2
Xs quay nhanh
(09:09 02/07/2015)

Keno là má»™t trong những loại hình xổ số quay số nhanh hiện Ä‘ại mang tính giải trí cao vá»›i tần suất mở thưởng liên tục.

Keno là má»™t trong những loại hình xổ số quay số nhanh hiện Ä‘ại mang tính giải trí cao vá»›i tần suất mở thưởng liên tục (các sản phẩm Keno trên thế giá»›i trung bình quay số mở thưởng 5-10 phút/lần). Loại hình xổ số này hiện tại Ä‘ang chiếm 6% tổng doanh thu xổ số trên toàn thế giá»›i.

 

Cách chÆ¡i: Quý khách hàng được lá»±a chọn từ 01 đến tối Ä‘a là 10 trong tập hợp các số từ 01 đến 80 để tham gia dá»± thưởng. Sau Ä‘ó so sánh các số Ä‘ã chọn vá»›i bá»™ 20 số kết quả quay số mở thưởng.

Tần suất quay số mở thưởng: 10 phút/lần.

Sản phẩm có tính giải trí cao vá»›i nhiều cÆ¡ há»™i trúng thưởng.

Giải thưởng: Linh hoạt.

 

DÆ°á»›i Ä‘ây là hÆ°á»›ng dẫn cách chÆ¡i đối vá»›i trò chÆ¡i Keno (theo mẫu vé của Ontario Lottery and Gaming Corporation - OLG (http://www.olg.ca/index.jsp)

 

BÆ°á»›c 1: Người chÆ¡i sẽ chọn số lượng các con số muốn chÆ¡i.

 

BÆ°á»›c 2: Người chÆ¡i chọn các con số dá»± thưởng:

 

Bước 3: Người chơi chọn số tiền dự thưởng

 

BÆ°á»›c 4: So kết quả: so các số mà người chÆ¡i Ä‘ã chọn vá»›i 20 số kết quả quay số mở thưởng.

Một số sản phẩm phổ biến:

ChÆ¡i thá»­ bản Keno: http://vietlott.vn/vn/Cach-choi/Xo-so-quay-nhanh.html

vietlott